149,-
Tittel : Temperamentene i kristelig lys
Undertittel : Hvilken type er du? Sangvinsk, melankolsk, kolerisk, flegmatisk
Forfatter : Ole Hallesby
Utgivelsesår : 2000
Innbinding : IB
ISBN : 9788252033168
Språk : Bokmål

En klassisk bok når det gjelder menneskekunnskap og selvinnsikt.


Alle har et temperament, og det har vært vanlig å dele dem i fire grupper. Ingen har et rendyrket temperament, men man kan kjenne igjen seg selv og andre i én fremtredende sjelens grunnstemning overfor omverdenen, hever professor dr. philos. Ole Hallesby i denne boken.

Temperamentene i kristelig lys kom ut første gang i 1927 og ble straks trykt i flere opplag. Hallesbys sikte er å hjelpe oss til å forstå oss selv og andre, og som i alle sine bøker knytter han tankene til det kristen livet slik det leves i hverdagen.

Boka viser hvorfor Hallesby var en så høyt skattet forkynner og respektert kristen leder i sin tid. Han er klar og strukturert i tanken. Samtidig merker leseren nærheten til mennesker og den gode omsorgen for leseren. Han kombinerer psykologisk innsikt med bibelkunnskap og klok menneskelig innsikt.

HALLESBY HAR SANS FOR FOLKS ULIKHETER
20/01/2012
Ole Hallesby var mer enn en kompromissløs predikant og lærer. Han var også en stor sjelesørger og menneskekjenner. Temperamentene i kristelig lys viser det tydelig.

Lunde Forlag har gjort Temperamentene i kristelig lys tilgjengelig på nytt for folk flest. I boka som ble utgitt første gang i 1927, griper Hallesby tak i den klassiske temperamentslæren som deler menneskets sinnelag inn i fire grunntyper: Kolerikeren er viljesmennesket, handlekraftig og kanskje herskesykt. Sangvinikeren er følelsesmennesket som lever i øyeblikket, mens melankolikeren er det innadvendte fornuftsmennesket som føler mye, men utrykker lite. Til sist har vi flegmatikeren, den likegyldige og rolige, livets tilskuer mer enn deltaker.

Hensikten med inndelingen er å hjelpe oss til å forstå hverandre og oss selv, slik at vi lettere kan leve et godt kristent liv. Hallesby legger dessuten vekt på hvordan man i sjelesorg må ta hensyn til hva slags personlighetstype som ber om hjelp.

– Boka om temperamentene har fortsatt mye å lære oss, sier Tore Johan Grevbo, rektor for etter- og videreutdanning i Den norske presteforening i Oslo, og forfatter av den "konkurrerende" boka Det fir-foldige mennesket, som kom i 4. opplag i 1998.

– Hallesbys temperamentslære er nok litt utdatert som psykologisk modell. Etter hans tid er det kommet mer vitenskapelig funderte modeller. Men likevel holder temperamentslæren seg overraskende godt, sier han.

Grevbo mener boka har særlig mye å si om det å ha respekt for hverandre selv om vi er ulike. – Det viktigste Hallesby lærer oss, er å ha respekt for menneskelige forskjeller. Vi må forstå at vi er ulike – også i kristenlivet – og ta hensyn til det i forkynnelse og sjelesorg. Derfor er det fortsatt meget nyttig å lese hva han skriver, sier Grevbo. Han mener det er bra at også den sjelesørgeriske siden ved Ole Hallesbys forfatterskap kommer fram, slik at vi ikke bare husker ham som den strenge kamp-teologen han også var.

– Med den posisjonen Hallesby fortsatt har i enkelte kretser av kristenfolket, tror jeg det er viktig å bli kjent med at han var levende opptatt av respekt for menneskelige forskjeller. Det kan kanskje løfte fram sjelesørgeren Ole Hallesby i større grad. Han var en teolog med mye sjelesørgerisk erfaring, og han hadde et ønske om å møte mennesker ut fra hvilket temperament de hadde. Han var bevisst på at andre kunne være svært annerledes enn han selv, og at troen kunne komme til uttrykk på forskjellig måte hos ulike mennesketyper.

– Det var nok også en av grunnene til at han fikk så stor innflytelse: Folk rundt ham merket hans varme og forståelse, sier Tor Johan Grevbo.