199,-
Tittel : Tro og vitenskap
Undertittel : Sammenheng eller sammenstøt
Forfatter : Espen Utaker (red.)
Utgivelsesår : 2006
Innbinding : Mykbind
ISBN : 9788252049114
Språk : Bokmål

Denne boka inneholder en samling artikler som drøfter mange av spørsmålene som reiser seg når kristen tro møter naturvitenskap. Står de nødvendigvis i et konfliktforhold?


Skribentene tar for seg problemstillinger som: Er mennesket skapt fikst ferdig eller har det utviklet seg over tid? Er det mulig å tro på Gud som skaper og samtidig tro på evolusjonsteorien? Har kirken gjennom historien begrenset eller fremmet vitenskapelig arbeid? Det har de siste årene vært strid mellom såkalte kreasjonister og evolusjonister. I denne boka er begge syn representert. Felles for alle som skriver, er undringen over skaperverkets storhet.

Bidragsytere i boka: Katarina Pajchel, Øystein Elgarøy, Truls Jacob Langvand, Jon Kvalbein, Oskar Skarsaune, Jostein Andreassen, Knut–Willy Sæther og Bjørn Are Davidsen.
-----

Les første kapittel i boka her.


Les artikkel og intervju i Agenda 3:16 <a data-cke-saved-href="_upl/tro_og_vitenskap_-_agenda_nr.9_2006.pdf " href="_upl/tro_og_vitenskap_-_agenda_nr.9_2006.pdf " self"="" class="link">her.

TROEN FREMMER VITENSKAPEN
20/01/2012
"Dette er en liten bok til å få forstand av, og som kanskje kan bidra til å bilegge en unødig konflikt. Måtte den få mange, ikke minst unge, lesere. All honnør til Utaker og Lunde."

Les hele anmeldelsen ifra Vårt Land her.
Erling Rimehaug, Vårt Land 2. oktober 2006
OPPMUNTRENDE OG KLARGJØRENDE
20/01/2012
"Tro og vitenskap – sammenheng eller sammenstøt er en artikkelsamling om forholdet mellom nettopp tro og vitenskap. Som bokas redaktør Espen Utaker skriver i forordet, ser noen på menneskeheten som et Guds under, andre som et livets under. Målet med boka er ikke å gi alle svarene, men å tilbakevise noen myter og bidra med ulike perspektiver på et tema de fleste har tanker om.

I første kapittel intervjuer Utaker nonnen og fysikeren Katarina Pajchel og astrofysikeren Øystein Elgarøy om hvordan deres yrke påvirker troen. Pajchel forsker på Big Bang, og er overbevist om at en skaperkraft står bak. Teorien omhandler universets første utvikling. Undringen over skaperverket forsvinner ikke i forskningen. Snarere tvert imot: Forskningen underbygger troen. Uansett kan ikke forskningen gi et bilde av en personlig Gud. Elgarøy er ikke redd for at arbeidet hans skal avskaffe Gud. Naturvitenskapen tar ikke stilling til Guds eksistens.

Truls Jacob Langvand skriver i kapittel 2 om forholdet mellom kreasjonisme og evolusjon, og ulike blandingsformer. Kanskje ikke Bibelen og biologien er helt på kollisjonskurs? Også han framhever at ingen kan komme med sikre konklusjoner når det gjelder Guds eksistens og person. Bare det som skjer i en liten celle er et stort mysterium. Skapelse eller tilfeldighet er ikke bare et spørsmål om sannhet, men om tro.

Jon Kvalbein skriver om Intelligent Design-bevegelsen og hva som skiller ID fra kreasjonisme. ID tar utgangspunkt i at liv ikke kan oppstå av seg selv, og at det derfor må være en plan og en igangsetter som står bak. En fare er at dette blir en løsning som plasserer Gud i hullene. Når flere og flere hull tettes igjen av vitenskapelige svar, forsvinner Gud.

Kirkehistoriker Oskar Skarsaune tar for seg Bibelens verdensbilde, og knytter dette nærmere til vitenskap, evolusjon og intelligent design. Alle disse andre måtene å forklare naturens prosesser, hva som skjer når et menneske blir til osv., utelukker ikke Guds innvirken.

Jostein Andreassen skriver om Charles Darwins religiøse historie. Knut-Willy Sæther tar for seg kristen skapertro og hvordan det går an å bygge bro mellom kristentro og naturvitenskap. Han gir en god oversikt over ulike posisjoner.

Kapittel 7 handler om hva Bibelen har gitt vitenskapen. Hvordan skal vi lese Bibelen? Kan vi ta den alvorlig når den forteller om haren som tygger drøv? Bjørn Are Davidsen gir oss innblikk i dette temaet. Han skriver også i kapittel 8 om de mange mytene som eksisterer omkring kirkens forhold til vitenskapen og hvilken rolle kirken har spilt når vitenskapelige oppdagelser har blitt gjort kjent.

Jeg er glad for at denne boka kom. Den gir ikke alle svar på alle spørsmål, men den tar livet av noen myter, og gir et klarere bilde av dette feltet hvor troen og vitenskapen møtes og kan se ut til å kollidere fullstendig. Boka er veldig interessant, gir en god oversikt over de ulike perspektivene og viser ulike sider ved møtet mellom kristentro og naturvitenskap. Dessuten er den forholdsvis lettlest. Du som synes det kan være vanskelig å tro i møte med vitenskapens sannheter, kan kanskje finne noen oppmuntrende og klargjørende svar her."
Ingrid Stene, Ung Teologi 1/07