229,-
Tittel : Menneskeverd i klinikk og politikk
Undertittel : Bioetikk i lys av kristen tro
Forfatter : Morten Magelssen
Utgivelsesår : 2013
Innbinding : Mykbind
ISBN : 9788252002362
Språk : Bokmål

Bør staten tilby «tidlig ultralyd» og fremtidens fosterdiagnostikk til alle gravide? Er det barmhjertig å tilby syke og lidende å bli tatt livet av?


Denne boken gir deg grundig innsikt i argumentene om de heteste stridstemaene i medisinens og bioteknologiens etikk - fosterdiagnostikk, eutanasi, abort, assistert befruktning, bioteknologi med mer – alt med utgangspunkt i klassisk kristen etikk. Boken utgis i samarbeid med Norges kristelige legeforening.

«Innsiktsfullt og ydmykt tar forfatteren oss inn i de etiske dilemmaene. En berikelse at vi har dyktige og etisk bevisste leger som Magelssen, som er opptatt av å fremme menneskeverdet. Anbefales til alle som våger å la seg utfordre!»
Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen, jordmor og generalsekretær i Menneskeverd

«Drivende godt skrevet. Bør være obligatorisk for enhver samfunnsengasjert kristen som vil begrunne sine standpunkter på en god måte.»
Morten Dahle Stærk, teolog og samfunnsdebattant

«En reflektert bok, tydelig uten å være dogmatisk. Argumenterende mer enn konstaterende. Et friskt universalistisk pust i en relativistisk verden.»
Bjørn Hofmann, professor i medisinsk etikk
Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik

«Skarpe og tydelige argumenter til vår tids store og komplekse etiske dilemmaer. Solid kunnskap, beundringsverdig frimodighet og imponerende formuleringsevne. Lesningen gjør meg klokere og mer bekymret, men moralsk uro er vårt håp!»
Marie Aakre, tidligere leder i Rådet for sykepleieetikk

Morten Magelssen (f. 1978) er lege og har bachelorgrad i filosofi. Ph.d.-stipendiat ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Les første kapittel <a data-cke-saved-href="_upl/menneskeverd_i_klinikk_-_utdrag.pdf" href="_upl/menneskeverd_i_klinikk_-_utdrag.pdf" self"="" class="link">her.

OVERRASKENDE LETTLEST
20/01/2012
Bør leses av alle som er opptatt av hvilken retning samfunnet går. Boken er også sterkt apologetisk og gir forsvaret for den kristne tro nye argumenter. Vi aner konturene av en ny C.S.Lewis. Skal du lese en bok i år, skal du lese denne.

Les hele anmeldelsen her.
Kjell Skartveit, Dagen 7. mars 2013
GJØR DEG KLOKERE
20/01/2012
Etter å ha lest boken har jeg fått en mye større kunnskap å basere mine valg og standpunkt på, og fått en bekreftelse på at det kristne syn på menneskeverd utgjør en sto forskjell når politikere og medisinsk fagpersonell nå kan bevege seg langt inn på det som før bare ble sett på som Guds arena.

Les hele anmeldelsen her
Jan Risan, Krigsropet nr 16, 2013
POENGTERT OG VELSKRIVEN
20/01/2012
Tankevekkjande og svært opplysande.
Johannes Morken, Vårt Land
GOD INFORMASJON OM TEMAET
20/01/2012
Jeg anbefaler boken til alle, både religiøse og ikke-religiøse, som vil utforske andres og egne argumenter innen disse vanskelige problemstillingene.
H.S. Valeur, Tidsskrift for Den norske legeforening nr 14, 2013