Alt er mulig for Gud

Marie Monsen fulgte Guds ledelse selv i de minste ting. 

Ateistisk andaktsbok

Ja, men er ikke ateismen død?
Jo, men kanskje ikke helt.
Ja, men er ikke kristendommen og ateismen dødsfiender?
Jo, slevfølgelig - men kanskje ikke absolutte fiender.

Alle mine veier

Anne Kristin Aasmundtveit tar oss med langs mange av Norges og Europas viktigste pilegrimsleder.

Bibelen for hode og hjerte

Guds ord er talt inn i en annen tid enn vår og må derfor forklares. Samtidig er det beregnet på oss i dag, og bør alltid tas imot med et åpent hjerte i den enkeltes situasjon.

Bibelen personlig

Mange kristne sliter med bibellesningen. Denne boka er en håndsrekning til den som kjenner seg igjen her.

Bibelens røde tråd

På en engasjerende og enkel måte viser Leif Nummela at Bibelen har en rød tråd – Guds frelsesplan – som til sist blir til virkelighet gjennom Jesus Kristus.

Bygge Guds rike

Mange kristne lever delte liv - ett liv i kirken på søndag og et helt annet liv på arbeidsplassen på mandag.

Bønnens makt

Marie Monsen var misjonær i Kina og sto sentralt i store vekkelser. Samtidig strevde hun med sykdom, men opplevde flere bønnesvar og helbredelse.

Da kom Jesus

Nøkkelen til å forstå det Johannes forteller i sitt evangelium er Jesu oppstandelse og seier over døden.

De fulgte Jesus

366 kortbiografier samlet i én bok – til daglig inspirasjon!

Det er fullbrakt

I sin kjente og kjære stil presenterer Hans Erik Nissen 40 små andakter om det helt sentrale: Jesu død for våre synder.
Boka foreligger nå i storskrift.

Det evige menneske

Hva er det, om noe, som gjør et menneske til et menneske?

Disippelliv

Ingen blir født som disippel. Disippel blir man gjort til. Som Jesus sa: «Gå og gjør ... disipler!» Men hvordan?

Duell

Vi mennesker må takle svimlende utfordringer og utmattende dueller. Men vi trenger ikke takle alt på egen hånd. David lærer oss hva vi bør gjøre: Fokusere på Gud. Og frimodig svinge slynga.

En blodrød tråd

Johannes’ åpenbaring er annerledes enn alle andre bøker i Bibelen. Den er en apokalypse, et brev, en profeti – og et kall til omvendelse.

Et falmet budskap

I hele sitt liv som journalist har den bestselgende forfatteren Philip Yancey stilt seg spørsmålet: «Hvorfor skaper kirken så mange negative følelser?»

Evangeliesonettar

Gjennom vakre og tankevekkende dikt gjenforteller den anerkjente poeten Hans Johan Sagrusten hele det bibelske evangeliet.

Forenet med den Elskede

Kristus som Brudgom og de troende som brud er et sentralt tema i Bibelen - og har vært det i den kristne sangskatt og vekkelsesforkynnelse. I denne boken fornyer teologen Stein Solberg dette perspektivet.

Forenet med Kristi vilje

Alle kristne er opptatt av Guds vilje, men har vi overgitt oss til denne viljen?

Fra bønnens verden

En klassiker som har inspirert mange til bønn og forbønnstjeneste.

Følg meg

«Følg meg!» sier Jesus. To enkle ord som forandrer alt. Følger du Jesus, vil du aldri kjede deg. Du vil alltid ha et mål og en mening med livet. Du vil aldri mangle glede.

Før du sier du ikke tror

Vår tids kritikk av religiøs tro er massiv og virker til tider lite gjennomtenkt. Når eget trosforsvar mangler, kommer tvilen snikende.

Gjør som Gud - bli menneske

Fører åndelighet mennesker bort fra verden? Eller fører åndelighet til en dypere forståelse av verden?

Grunnsannheter til frelse

En grundig og populær fortolkning av Romerbrevet kapittel 1 - 8, skrevet for den alminnelige bibelleser.

Gud?

Hvorfor tillater Gud lidelse? Hvordan kan en kjærlig Gud sende mennesker i fortapelsen? Hvordan kan det være bare én sann religion? Hvorfor er det blitt utkjempet så mange kriger i Guds navn?

Guds universalnøkkel - tilgivelse

Boken handler om hvor viktig det er å tilgi dem som gjør oss vondt, slik at vi kan gå videre i livet uten å bære nag. 

Han bærer deg

Vår far i himmelen leder, beskytter og viser omsorg. Den som tar seg tid til å lytte, kan bli minnet om å ta en telefon, sende et brev eller gi en gave. Den minste ting i hverdagslivet kan vi få legge fram for Gud.

Herrens flamme

Unik gavebok med Børre Knudsens dikt og forkynnende tekster. 

Hovedtanker i Johannesevangeliet

Lettfattelig gjennomgang av det som kanskje er Bibelens mest leste skrift.

Hva skal vi med Gud

På sine mange reiser har Yancey møtt mennesker og situasjoner som har krevd at han må tenke igjennom hva troen betyr. 

 

Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?

Hvis Gud finnes, hvorfor finnes det ateister? Kan ikke en allmektig Gud utrydde all tvil?

Ikke kast bort livet ditt

La deg ikke fange av hverdagen og jakten på selvrealisering. Lev heller for Gud. Utvikle kjærligheten til Jesus. Lær deg å elske Jesu kors og Guds herlighet. John Piper utfordrer deg å blåse nytt liv i det viktigste i livet.

Jeg vil gi dere fremtid og håp

Ingen av oss har så mye å tilby Jesus. Våre gjerninger strekker ikke til. Likevel vil Jesus være vår frelser.

Kalt ved navn
To folkekjære forfattere med ny lydbok til hjelp og glede. Rita Aasen og Asbjørn Kvalbein leser egne dikt og betraktninger.
«Jeg er Herren, som kalte deg ved navn»
Kristen med god grunn

Forfatteren henvender seg til alle som brytes med de grunnleggende livsspørsmålene, til den kristne som sliter med sin tvil og som har behov for å etterprøve sannhetsgehalten i sin tro.

Latte med Lucado

Latte med Lucado er en nydelig liten gavebok fylt av personlige historier og livsvisdom.

Helt enkelt

Hvor lenge er det siden du hadde pusterom i hverdagen, der timeplanen var ryddet og dine relasjoner var i balanse? Hvor lenge er det siden du virkelig kjente fred, hadde overskudd og var i kontakt med Gud?
 

Luthers lille katekisme

Hva er luthersk kristendom? Det beste og enkleste svaret på det finner du her i Luthers lille katekisme.

Løsepengen Jesus

Målet med boken er å vise hvor aktuelt og mangfoldig Bibelens budskap er, særlig det som handler om det viktigste av alt: Jesu død på korset til frelse for oss.

Med Ham til Golgata

En bok om påskens hendelser. Fredrik Wisløff leder oss gjennom fastetiden og frem til Jesu død på Golgata.

Mellom skumring og mørke

De åtte betraktningene i boken utforsker troens vesen og hemmelighet i lyset av korset og oppstandelsen. Alle berører det samme spørsmålet: Hvordan kan vi få vår kjærlighet til å vokse?

Mester, på ditt ord

En nyttig og praktisk inspirasjonsbok til samtale og refleksjon - for enkeltpersoner, møteledere og forkynnere, for bibelgrupper, misjonslag og kirkeringer.

Min bønnebok

Et bibelord og en refleksjon i bønnens form for morgen og kveld gjennom tre måneder.

Nådens gåte

Nåde er et hovedord i kristen tro. 

Når tro og liv kolliderer

Hvordan være bibeltro i en kaotisk verden? En ærlig, tankevekkende og utfordrende bok om bibeltroskap i spenningen mellom levd liv og prinsipper.

Når troen setter spor

Kan du fortelle din troshistorie? For mange kan spørsmålet være vanskelig å besvare.

 

Når Gud gir seg til kjenne

Det gamle testamente er en nødvendig bakgrunn for å forstå sentrale kristne begreper på en rett måte. Det nye testamente kan ikke stå alene.

Når trærne mister bladene

Våren 1987 får det unge pastorparet Lotta og Tomas Sjödin sitt første barn. Alt er lys og glede, men etter en tid dukket urovekkende signaler opp.

Ordet gjennom året I

Med denne boken har Sjur Isaksen skrevet betraktninger til samtlige evangelietekster i Den norske kirkes tekstrekker. Her finner du foruten selve teksten kreative vinklinger, hverdagslige eksempler og det anmelder i Luthersk kirketidende kaller «frysetørrede aha-opplevelser».

Ordet gjennom året II

Denne boken inneholder betraktninger over evangelietekstene i andre tekstrekke i Tekstbok for Den norske kirke. Fortellingene om Jesus setter avtrykk hos den som leser, her formidler forfatteren de avtrykk tekstene har gjort hos ham.

Ordet gjennom året III

Denne boken inneholder betraktninger over evangelietekstene i tredje tekstrekke i Tekstbok for Den norske kirke. Fortellingene om Jesus setter avtrykk hos den som leser, her formidler forfatteren de avtrykk tekstene har gjort hos ham.

Ordet gjennom året - pakke

Her får du alle tre Ordet gjennom året av Sjur Isaksen til prisen av to bøker! 

Radikal

Kristne i Vesten har lett for å glemme hva Jesus sa om hvordan hans etterfølgere skal leve. Men Jesu tale var klar. Hva vil det si i praksis å være hans disippel?

Se det i øynene

Dette er en av C.S. Lewis best kjente og mest leste bøker. 

Sett

Gjennom personlige skildringer beskriver forfatteren hvordan Gud har sett henne og vært med henne gjennom hele livet – i oppturer og nedturer, nederlag og seire, i humor og alvor.

Skeptikerens guide til Jesus del 1

Har Jesus fra Nasaret eksistert? Hvilke kilder skal vi stole på?

Skeptikerens guide til Jesus del 2

I sentrum av kristen tro står en historisk person: Jesus fra Nasaret.

Sommerlandet

Denne vakre fortellingen om Sommerlandet er en gave til alle som opplever sorgen over å miste et barn. 

Snu

Med utgangspunkt i 2. Krønikebok 7,14 utfordrer Max Lucado Guds folk til å holde fast ved troens fundament. 

Strømmer av levende vann

Hva lærer Skriften om Den Hellige Ånd? Hvem er han? Hva gjør han? Hvordan kan vi vite at det er han som virker? Hvordan unngå avsporinger og villfarelser? 

Tilbake til Eden

Hjemlengsel handler om å ha et godt hjem å komme tilbake til når du har vært borte …

Tre teorier om alt
Hva er virkelighet? Hva er meningen med livet? Hvorfor lider vi? Hvem er jeg?
Trenger troen forsvares?

Stefan Gustavsson gir her en personlig og dypt alvorlig oppfordring om å ta den kulturelle og åndelige kampen på stort alvor.

Tørsten gir lys

Erling Rimehaug satt i stillheten på et retreatsenter og strevde med vonde følelser for det som var hendt i livet, med sorg og sinne over det som føltes bortkastet og meningsløst. Da fikk han en åpenbaring.

Veivisere

Denne boken er en hjelp for alle som vil fordype seg i kristent lederskap. Den henvender seg til alle kategorier ledere.

 

Veirydder for Herren

I 2008 holdt Thomas Bjerkholt, pastor i Trondheim Frikirke, åtte prekner om døperen Johannes’ liv og virke. Det er disse som her foreligger i bearbeidet form. Boka har også spørsmål til samtale.

Vi tror sammen

Ønsker du hjelp til å få en mer helhetlig innsikt i den kristne tro? Med denne boken kan du tilegne deg kunnskap og rettledning om bibelsk tro. Her gis også sjelesørgerisk hjelp på områder som kan smerte og utløse spørsmål.