Balansegang
Når skal jeg si "ja"? Når bør jeg si "nei"? Hva gjør jeg når andre utnytter meg? Å leve uten grenser er skadelig, det gjelder på alle livets områder. Boken ønsker å gi hjelp til et bedre liv.
En god far

En inspirerende og praktisk bok om hvordan du kan gjøre mest mulig ut av farsrollen – for både familiens og din egen skyld.

En vei fra frykt til trygghet

Usikker og engstelig kan de fleste av oss være til tider. Men noen strever mer enn andre. Jeg tror at Gud ønsker å lede oss både til trygghet og frihet. 

Det farlige maktmennesket

Vi møter dem i alle sammenhenger – mennesker som av en eller annen grunn ønsker å styre andre med skjult makt eller beherske situasjoner gjennom å manipulere sine omgivelser.

Glade og trygge barn
Boken er ment å være til hjelp til foreldre som vil lære å kommunisere kjærlighet til barn og unge på et språk barna forstår.
Hvor er hjemme?

Stadig flere mennesker har tilhørighet i flere kulturer. Både misjonærer, ansatte i utenrikstjenesten og forretningsfolk reiser ofte med hele familien til andre land for en periode.

Hvorfor sa ingen det?

De fleste bruker langt mer tid og krefter på å utruste seg til et fremtidig yrke enn på å forberede seg til et varig samliv. Det gjør sitt til at nesten halvparten av alle ekteskap går i stykker.

Kjærlighetens fem språk

Populær bok som forteller at ulike mennesker uttrykker kjærlighet på ulike måter: Ved oppmuntrende ord, tid, tjenster, gaver og berøring.

Kjærlighetens fem språk

Gavebokutgave.
En varig verdi å gi nygifte og andre som trenger vitaminer til et langdistanseløp i samlivet.

Etterlysning: Åndelige foreldre

Dette er et rop fra yngre som lengter etter eldre som kan se dem, lytte til dem, elske dem og øse av sin livserfaring. Er du villig til å svare?

Med hjertet på halv stang

Denne enkle boka er skrevet til deg som har levd med sorg i kortere eller lengre tid. Til deg som fremdeles bærer ditt hjerte på halv stang.

God nok

En samling ærlige, morsomme, inspirerende og modige refleksjoner om verdi, hensikt og det å være kvinne.

Nærhet

I den kristne tro er det å ta vare på sin neste en sentral tanke. Men har det ført til at mennesket har gått utenom seg selv?

Samliv og samspill

Det er ikke lett å være alene, men heller ikke lett å leve sammen med andre. Vi lengter etter fellesskap, og samtidig kan vi være redde for det. Vi vil så gjerne forstå og bli forstått, men altfor ofte misforstår og sårer vi hverandre.

Når livet gjør vondt

Det finnes ikke enkle liv. I løpet av livet møter vi vanskligheter, sykdom og dødsfall. Ikke sjelden rammes vi også av kriser. Her er konkret hjelp til dem som møter mennesker i slike situasjoner.

Sant om samliv

Ekteparet Mark og Grace Driscoll forteller her om hvordan de har strevd i ekteskapet, og hvordan de har funnet hjelp i Bibelen. En ærlig og sårbar bok som gir svar på mange spørsmål.

Sommerlandet

Denne vakre fortellingen om Sommerlandet er en gave til alle som opplever sorgen over å miste et barn. 

Sterk nok til å være svak

Med sin egen troshistorie som bakgrunn viser Jens-Petter Jørgensen at det er mulig for deg å erfare Guds kraft til forandring.

Sex og samliv

Et bredt spekter av temaer innenfor sex og samliv. 

Sjelesorgens vei

Bokens hensikt er å føre sjelesorgen i kontakt med sine røtter. Den gir en oversikt over hovedretninger og grunntyper, og byr på de nyeste trekk og tendenser. 

Veivisere

Denne boken er en hjelp for alle som vil fordype seg i kristent lederskap. Den henvender seg til alle kategorier ledere.

 

Å leve med sorgen

Boka forteller hvordan de forskjellige fasene i en sorgprosess kan arte seg, hvordan en kan hjelpe et medmenneske i sorg, og hvordan den sørgende kan leve med sorgen.