96 lamper

For Jacob var det som skjedde i kirken hele livet hans. Nå vet han ikke engang om han er kristen lenger. De var mange jevnaldrende som fylte kirkebenkene hver søndag. Hvor er alle nå?

 

Bare én Gud. Allah eller Jesus?

Hva er det som skiller islam og kristendom? Er forskjellene viktige?

Da jorden ble flat

Med imponerende kunnskap, morsom penn og treffende formuleringer går forfatteren på jakt etter myter og vandrehistorier om kirkens forhold til fremskrittet. 

Jihad

Forfatteren av Søkte Allah, fant Jesus har i denne boken skrevet både utfordrende og respektfulle svar til de mange spørsmålene som knyttes til jihad, fremveksten av IS og islamsk terrorisme.

Jøde i Norge

Det har nok aldri vært lett å være jøde i Norge. I 1814 stengte grunnloven jødene ute fra riket. Da de endelig fikk adgang i 1851, var det ikke mange som ønsket dem velkommen.

Gud i Oslo

I denne boken gir Jørgen Aass leseren et overblikk over et levende og spennende kristent landskap som ikke så mange kjenner til.

Kjærligheten driver frykten ut

Broder Nathan er evangelisk prest i et Egypt der kristne forsamlinger lever i konstant fare.

Kristendom og politikk

Hvorfor er kristne svært uenige om politikk når de er ganske enige om etikk? Hvordan bygger man egentlig bro fra kristen tro og tenkning til partipolitisk virksomhet?

La Israel tale
Ti sentrale og kunnskapsrike israelere er intervjuet om Israels syn på konflikten med araberne. En viktig korrigering av det negative israelsbildet som norske medier formidler.
Menneskeverd i klinikk og politikk

Bør staten tilby «tidlig ultralyd» og fremtidens fosterdiagnostikk til alle gravide? Er det barmhjertig å tilby syke og lidende å bli tatt livet av?

Samlivsetikk og kristen tro
En aktuell gjennomgang av samlivsspørsmål som berører oss alle. Hvordan bør vi forholde oss til Bibelens tekster i ulike samlivsspørsmål?
Nå til GRATIS nedlastning.
Svar på tiltale

Bjørn Are Davidsen mener det finnes gode grunner for å tro på Gud. Her skriver han morsomt og engasjerende om hvorfor han fastholder en kristen tro.

Søker: Gud

Mange mennesker i vår tid søker etter åndelighet. Livssynsmarkedet er stort, og mulighetene er mange.

Tro og vitenskap

Denne boka inneholder en samling artikler som drøfter mange av spørsmålene som reiser seg når kristen tro møter naturvitenskap. Står de nødvendigvis i et konfliktforhold?

Ånd og hånd

Boken gir en oversiktlig innføring i Hans Nielsen Hauges liv og tanker, ikke minst hans innsats for å skape verdier og arbeid for fattigfolk.