Bo Giertz (1905-1998) er regnet som den mest betydningsfulle personlighet i svensk kirkeliv på 1900-tallet. Med rak rygg sto han fast på den kristne tro slik den er overlevert fra profeter og apostler i Bibelen. Han viste en personlig lojalitet til den lutherske kirkes trosbekjennelse og anliggender. Gjennom en lang periode som biskop i Gøteborg var han hele tiden en flittig skribent. BG_ForklNT3_2.jpg (18591 bytes)Foruten sine bibelkommentarer og sin egen oversettelse av Det nye testamente, har han øvd stor innflytelse gjennom bøker som bl.a. Den store løgnen og den store sannheten, Troens ABC og de historiske romanene Steingrunnen og Troen alene.
Forklaringer til NT - bind 1

Bo Giertz skriver i forordet til denne utgaven: "Mitt mål har hele tiden vært å forklare innholdet i Det nye testamente på en måte som er tilgjengelig for bibellesere uten spesielle forkunnskaper."

Forklaringen er korte og lettleste og likevel gir de god innsikt. De kan gjerne brukes parallelt med den daglige bibellesningen. Kommentarene er ment å være en veiviser inn i Bibelens unike skattkammer. Hver av de tre bindene er på ca 400 sider.

Forklaringer til NT - bind 3

Bo Giertz skriver i forordet til denne utgaven: "Mitt mål har hele tiden vært å forklare innholdet i Det nye testamente på en måte som er tilgjengelig for bibellesere uten spesielle forkunnskaper."

Forklaringen er korte og lettleste og likevel gir de god innsikt. De kan gjerne brukes parallelt med den daglige bibellesningen. Kommentarene er ment å være en veiviser inn i Bibelens unike skattkammer. Hver av de tre bindene er på ca 400 sider.