Olav Golf er fra Ombo i Ryfylke og har vært høgskolelektor ved Stavanger lærerhøgskole og leder for den faglige avdelingen i Lærerutdanningsrådet. Han har skrevet bøker om haugianisme og folkeopplysning, Elling Eielsen, den haugianske kvinnebevegelsen og utvandringshistorien til Amerika. Han tok graden dr. philos ved Universitetet i Oslo i 1995.