Ole Hallesby (1879 - 1961) er en av de mest betydelige kristne lederne i det 20. århundre. Han ble lærer og senere professor i systematisk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet. Under krigen spilte han en viktig rolle i kirkekampen i Kristent samråd og Den midlertidige kirkeledelse. Han hadde viktige oppgaver i Santalmisjonen, Indremisjonsselskapet og den kristen student- og skolelagsbevegelse.
Temperamentene i kristelig lys

Alle har et temperament, og det har vært vanlig å dele dem i fire grupper. Ingen har et rendyrket temperament, men man kan kjenne igjen seg selv og andre i én fremtredende sjelens grunnstemning overfor omverdenen, hever professor dr. philos. Ole Hallesby i denne boken.

Temperamentene i kristelig lys kom ut første gang i 1927 og ble straks trykt i flere opplag. Hallesbys sikte er å hjelpe oss til å forstå oss selv og andre, og som i alle sine bøker knytter han tankene til det kristen livet slik det leves i hverdagen.

Boka viser hvorfor Hallesby var en så høyt skattet forkynner og respektert kristen leder i sin tid. Han er klar og strukturert i tanken. Samtidig merker leseren nærheten til mennesker og den gode omsorgen for leseren. Han kombinerer psykologisk innsikt med bibelkunnskap og klok menneskelig innsikt.

Fra bønnens verden

Siden boken kom ut første gang i 1927 har den inspirert titusener av mennesker til bønn og forbønnstjeneste. Med sin enkle og direkte stil, sin varme og inntrengende stemme og sin ærlige og sjelesørgeriske tilnærming har Ole Hallesby gitt oss en klassiker innen bønnelitteraturen. Boken når fortsatt inn til stadig nye generasjoner med sitt radikale budskap om makten i de foldede hender.

Boken er utgitt av Luther.