Kirke og misjon gjennom 2000 år

Boka gir et sammendrag av den kristne kirkes historie fra urkirken og fram til i dag. Forfatteren legger vekt på at kirken alltid har vært en misjonerende kirke. Han går også inn på de teologiske brytningene og peker på hvordan politiske og kulturelle forhold har satt sitt preg på kirkelivet.

Med litteraturliste, person- og emneregister, kart og illustrasjoner.