Edin Holme frå Verdal i Trøndelag var snekkar, diktar og fokynnar, ein språkmeister, med djup kristen innsikt.