Nils Olav Anmarkrud er født i 1943 og bosatt i Brandbu i Gran kommune. Han er utdannet diakon fra Det Norske Diakonhjem. Anmarkrud har arbeidet som menighetsdiakon i Drammen, avdelingsleder innen epileptikeromsorgen og vært sognediakon i Gran. De siste årene før han ble uføretrygdet virket han som områdesekretær i Det Norske Misjonsselskap i Oppland. Han har skrevet og lest opp dikt gjennom mange år, eg er ellers glad i å tegne og male.