Erik Kjebekk er født i 1946 i Evje. Han er utdannet teolog og historiker og har virket som lærer og forkynner. Han er nå ansvarlig for Misjonssambandets historiske arkiv og førstelektor i kirke- og misjonshistorie ved Fjellhaug Misjonshøgskole i Oslo.
Misjonær og martyr
Knut Ivarson Samset (født 1879 i Romsdal) tilhørte første kull på misjonsskolen til Kinamisjonsforbundet (nå: Misjonssambandet). I 1902 reiste han til Kina som misjonær for samme organisasjon. Der arbeidet han som menighetsbygger, bibellærer og oversetter av salmer og sanger. Medarbeiderne opplevde Samset som usedvanlig dyktig og trofast. Da han ble fanget, lette de vidt og bredt etter ham. Og mange steder i verden ba kristne om at han måtte bli satt fri. Men Knut Samset døde i kommunistisk fangenskap i 1937.
Forfatter Erik Kjebekk har vært i Kina, gått i Samsets fotspor og sett fruktene av misjonærenes innsats.

Les utdrag fra boka her.

TILBUDSBOK!
Ordinær pris kr 329,-