Reidar Kolbrek, født 1939, Hokksund i Buskerud. Bor nå i Rauland i Telemark. Elev ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, 1958-1962. Studieopphold i Italia, Spania, Danmark og Frankrike. Arvid møller har tidligere skrevet boken Reidar Kolbrek. Maleren på Ivistoga (Lunde 2000)