Dag Arneson (f. 1941) er ansatt som gartner på Gjennestad Gartnerskole, Stokke i Vestfold. Der har han blant annet som oppgave å stelle Bibelhagen og ha omvisninger for interesserte i sommertiden. Han er ellers kjent fra Grønn Glede-programmene i fjernsynet.