Hovedtanker i Johannesevangeliet

Johannesevangeliet er mangfoldig – det spenner fra enkle utsagn til dypt
filosofisk materiale. Hovedtanker i Johannesevangeliet av Hans Kvalbein er en god hjelp for den som ønsker å trenge inn i dette egenartede evangeliet.

Boken ble opprinnelig laget som et studieopplegg. Senere ble den utvidet og bearbeidet. Hvert kapittel er bygd opp som en utlegning av en bestemt tekst i evangeliet. Tekstutvalget er gjort med tanke på at det skal belyse ulike hovedtema. Boken tar sikte på å få fram grunntankene i evangeliet og drøfter bare unntaksvis enkeltspørsmål i teksten.

Fortolkning til Matteusevangeliet

Matteusevangeliet er den første av Bibelens fire evangelier. Helt fra oldtiden av har det også stått fremst både når prekentekster til gudstjenesten velges og når kirkens undervisning tilrettelegges.

Denne kommentaren til Matteusevangeliet bygger på mange års undervisning for grunnfagsstudentene ved Det teologiske Menighetsfakultet. Den er populær i formen, men gjør likevel grundig rede både for enkeltspørsmål i teksten og for evangeliets oppbygning og teologi som helhet.

Den utkom første gang i to bind i kommentarserien Bibelverket som Luther og Lunde Forlag utgav i årene 1969–1993. Denne nye ettbindsutgaven er et opptrykk av den opprinnelige utgaven.

Hans Kvalbein er professor i Det nye testamente ved Det teologiske Menighetsfakultet og har utgitt flere bøker.

Boken utgis av Luther.