Ved tro alene

I 1517 skrev Martin Luther de berømte nittifem tesene som utfordret den romersk-katolske lære, og spikret dem opp på kirkedøren i Wittenberg. Avlat kan ikke kjøpe deg frelse, slo Luther fast. Frelsen er gitt oss helt gratis, og den må mottas ved tro alene. Dermed var gnisten tent for den protestantiske reformasjon.

Ved sin brennende tro og dyptpløyende teologi formet Martin Luther våre evangeliske kirkers læregrunnlag. Ved tro alene inneholder tekster som er hentet fra Luthers skrifter og prekener.
I arbeidet med Ved tro alene samlet amerikanske Jim Galvin, som arbeider med opplæring og rådgiving, et team teologer til å redigere de mest sentrale Luther-tekstene ned til et andaktsbokutsnitt. Resultatet ble en samling sant bibelske andakter som berører moderne menneskers liv.

”Jeg håper virkelig at denne andaktsboka kan bli kjent og tilgjengelig. Luthers råhet og direktehet treffer den rå virkelighet og livet slik det oppleves."
Torkild Masvie, pastor i Messiaskirken

Les utdrag fra boken her

Luthers lille katekisme

Katekismen er en slitesterk lærebok for både barn, unge og voksne. Innholdet er så sant og viktig at du kan ha stor glede av å lære det utenat. Denne utgaven har fått en lett modernisert språkdrakt.

Skrifter om Kristus, frelsen og Kirken

I forbindelse med 500-årsmarkeringen av Martin Luthers fødsel i 1983 ble det utgitt en seksbindsutgave av Luther-tekster på norsk. Noen av de viktige tekstene det ikke ble plass til i den utgaven, foreligger i denne boken, som utgis i forbindelse med 500-årsmarkeringen av reformasjonen i 2017. Skrifter om Kristus, frelsen og kirken består av Antilatomus, Om konsilene og kirken og to kristologiske disputaser. Samlingen er en viktig førstehåndskilde og gir et spennende innblikk i Luthers egne refleksjoner.

Om oversetterne:
Knut Alfsvåg er professor i systematisk teologi og prest. Han har sin grunnutdannelse fra Menighetsfakultetet og doktorgrad fra Asian Graduate School of Theology.
Sigurd Hjelde er dr. philos. og dr. theol. og professor emeritus i religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. Medvirket sammen med Inge Lønning og Tarald Rasmussen også i seksbindsutgaven Martin Luther, Verker i utvalg (Oslo 1979–1983).
Joar Haga har arbeidet som teologisk konsulent i Mellomkirkelig Råd og vært sekretær for Lærenemd for Den norske kirke. Han har doktorgrad i teologi fra 2011 på en avhandling om luthersk kristologi og metafysikk. Haga har undervist i kirkehistorie ved Misjonshøgskolen og NLA Høgskolen, og har siden 2015 vært postdoktor ved Menighetsfakultetet.

Boken utgis av Luther Forlag