Marie Monsen (1878-1962) er en av Norges mest kjente kvinnelige misjonærer, og hun var et helt spesielt redskap for Gud under den store vekkelsen som gikk over Nord- og Sentral-Kina i 1927-32.
Bønnens makt

Denne lille boken er på ingen måte noe forsøk på å klarlegge hva det står i Bibelen om sykdom og helbredelse. Her er bare et enkelt vitnesbyrd om den vei Gud har ledet meg på. Og så får jeg lov å trøste andre med den trøst og hjelp jeg selv har fått, skrev Marie Monsen.

Marie Monsen (1878-1962) dro til Kina som misjonær i 1901. Hun levde enkelt materielt sett og tok Gud på ordet. Som en bønnens kvinne fikk hun mange merkelige opplevelser, og hun inspirerer oss også i dag til å gripe Guds løfter og vandre i tro.

Bønnens makt kom ut første gang i 1962 og har solgt i 44 000 eksemplarer.

Vekkelsen ble en Åndens aksjon

Marie Monsen ble født i Bergen i 1878, og alt som 23-åring reiste hun til Kina for å forkynne evangeliet. Gud fikk bruke henne i en renselsestid i de kinesiske menighetene, noe hun forteller om i denne boken.

Før hun døde i 1962, levde Marie Monsen et stille liv i Bergen. Da skrev hun ned fra sitt liv, og bøkene er blitt til inspirasjon for titusener.

Også i dag trenger vi vekkelse, en vekkelse som Gud selv skaper. Han sier: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd.

Vekkelsen ble en Åndens aksjon kom ut første gang i 1959, har solgt i store opplag og er fremdelse etterspurt.


 

Alt er mulig for Gud

Alt er mulig for Gud er beretningen om en Guds tjener som virkelig trodde at dette var sant, og som levde etter det. Hun fikk et liv som var helt forskjellig fra – og rikere enn – mange andre.

«Gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter.» Salme 37,4

Marie Monsen (1878–1962) dro til Kina som misjonær i 1901. Hun levde enkelt materielt sett, og tok Gud på ordet. Som en bønnens kvinne fikk hun mange merkelige opplevelser, og hun inspirerer oss også i dag til å gripe Guds løfter og vandre i tro.