Følg meg!

Den etterspurte andaktsboken som er knyttet til Bibelens rike persongalleri, gir innsikt og inspirasjon på en helt ny måte. Når Gud tar seg av enkeltpersoner, gnistrer det av tro og tvil, håp og frykt, kjærlighet og hat. Mennesker er alltid spennende. De griper oss mer enn prinsipper og teorier.

Pastor Halvard Myhren har gjennom mange år arbeidet med Bibelen ut fra synsvinkelen: Hva kan vi lære av alle skikkelsene som er omtalt? Og hva innebærer alle navnene og betegnelsene som brukes på Jesus?