Ett er nødvendig

Forfatteren formidler Bibelens budskap på en forfriskende måte, slik at leseren ser med nye øyne og vil begynne å takke Gud.

Det er fullbrakt

Nissen tar utgangspunkt i de sju siste setningene Jesus sa på korset. Det er ord til frelse og oppbyggelse – et budskap som bærer gjennom liv og evighet.

Les utdrag fra boka