Asbjørn Nordgård er født i Hurdal i 1940. Han har naturvitenskapelig embetseksamen fra 1966 og ble dr. philos i 1972. Han har blant annet arbeidet som dosent ved Universitetet i Oslo, assisterende generalsekretær i Indremisjonsselskapet, lærer ved Fjellhaug Skoler og rektor ved Tryggheim vidreregående skole. Nå er han pensjonist og bosatt på Hurdal.
Pris Herren

Et bredt spekter av temaer blir tatt opp. Boken gir et løfte fra Gud, en tankevekker, lærdom eller innsikt å ta med seg ut i dagliglivet. Slik får troen næring, fornyelse og glede.

Forfatteren har hentet andaktsordene fra Det gamle testamente, og i teksten viser han den nære og rike sammenhengen mellom Bibelens to deler.

Tekstene følger til en viss grad kirkeåret.

Bibelen personlig

Bibelen personlig er en kjærkommen håndsrekning til å se sammenhengen i bibelens historier. Her får du korte og levende portretter av utvalgte personer som samtidig illustrerer det store bildet i Bibelen. Det gir et spennende og fascinerende innblikk i Guds langsiktige plan. Da viser budskapet seg også å være overraskende aktuelt.

Les utdrag av boka her.

Jøde i Norge

Ikke minst i mellomkrigstiden blomstret jødehatet – også i Norge. Men alt er ikke mørkt. Norge har fostret respekterte og dyktige jøder som Jo Benkow, Robert Levin med flere. I denne boken gir Asbjørn Nordgård en grundig og gripende gjennomgang av jødenes historie i Norge – fra 1680 til i dag.

Dette er en bok som gir kunnskap, og som hindrer at fordommer og jødehat vokser frem.

Les utdrag av boken her.

Når Gud gir seg til kjenne

Det er nettopp sammenhengen mellom GT og NT som kan overbevise oss om at Bibelen må være fra Gud, og at den er til å stole på. Med utgangspunkt i GT-tekster gir Nordgård i denne boken gode forklaringsnøkler for rike, bibelske sammenhenger.

Les utdrag av boken her.

Troens ord

Brevene i Det nye testamente utmynter evangeliet til menigheter og mennesker i vidt forskjellige situasjoner. De berører sentrale og tidløse begreper. I denne boken har Asbjørn Nordgård hentet fram temaer som både utfordrer og trøster, ord og avsnitt som har blitt til hjelp og glede for ham.

Hva forteller brevene oss om «kristen frihet», «kristenlivets kamp», «nåde, fred, framtid» og «rettferdighetens krans»? Bli med forfatteren på et møte med Bibelens ord. Det er et troverdig ord, understreker han, og det skaper tro.