Gunvor Rekstad har i en årrekke vært engasjert i sjelesorgarbeid. Hun har drevet kurs- og konsulentvirksomhet innen dette feltet og har arbeidet med faget på høyskolenivå. I flere år arbeidet hun i tilknytning til rusproblematikk og var særlig opptatt av de pårørendes situasjon. Nå er hun leder for Stiftelsen Ellel Ministries Norge, en virksomhet som driver kurs i sjelesorg, gjenopprettelse og disippelskap, og som tar imot mennesker til personlig betjening. Hun er medlem i Lørenskog Frikirke der hun er innsatt som sjelesørger.
En vei fra frykt til trygghet

Jeg tror at frykt og engstelse i alskens forkledninger gjør at svært mange strever:
* Vi vil så gjerne være både flinke og snille så vi selv og andre blir fornøyd. Men hvordan skal vi greie det, hele tiden?
* Vi engstes for å mislykkes eller dumme oss ut.
* Vi er redde for ikke å være bra nok og gjøre det bra nok.
Vi har latt oss lure! Det er ikke det jeg gjør og hva andre mennesker mener om meg, som gir meg verdi. Nei, Gud har en bedre vei.

Mitt anliggende er å dele med deg av godheten jeg selv har fått ta imot og styrkes av. Du inviteres med på veien jeg har gått fra frykt til trygghet – så langt jeg er kommet.

GUNVOR REKSTAD har i en årrekke vært engasjert i sjelesorgarbeid. Hun har drevet kurs- og konsulentvirksomhet innen dette feltet og har arbeidet med faget på høyskolenivå. I flere år arbeidet hun i tilknytning til rusproblematikk og var særlig opptatt av de pårørendes situasjon. Nå er hun leder for Stiftelsen Ellel Ministries Norge, en virksomhet som driver kurs i sjelesorg, gjenopprettelse og disippelskap, og som tar imot mennesker til personlig betjening. Hun er medlem i Lørenskog Frikirke der hun er innsatt som sjelesørger.

Boken kom ut første gang i 1996.

Les utdrag av boken her.