Inkarnasjonen

Denne boken er en historisk studie av hvordan kirkens Kristus-bekjennelse ble til. Skarsaune har også undersøkt hvilket teologisk grunnlag Kristusbekjennelsen har, og hvordan oldkirken tilrettela kristologien, læren om Kristus.