Stein Solberg er teolog og har bl.a. deltatt i revisjonen av Norsk Bibel. Han har skrevet flere artikler og bøker.
Forenet med den Elskede

Brudemystikken i Bibelen handler om at Jesus er den kristne forsamlingens åndelige Brudgom og ektefelle, og at menigheten er Hans åndelige brud og hustru. Kristus og de troende er forenet med hverandre i én ånd og i ett legeme - i et åndelig ekteskap.
Brudemystikken er sentrum i den bibelske Kristus-mystikken. Solberg ønsker i denne boken å vise vei til en dypere forening med Kristus.

”Stein Solbergs bok fyller et stort tomrom i det som tradisjonen kaller ‘den asketiske litteratur‘. Med stort mot og dyp innsikt fører han oss inn i brudemystikkens lukkede land … her blottlegges det innerste: Guds hjerte.”
Børre Knudsen

”Denne boken kommer til å gi mange lesere en fornyet glød i kjærligheten til Kristus Jesus og den inderlige hengivenheten til ham.”
Edin Løvås

Les bokens innledning

Forenet med Kristi vilje

Stein Solberg har gjennom en årrekke arbeidet med temaet Guds vilje; både de gode og kjære sider vi møter i Kristus, og det som oppleves skjult og vanskelig. Forenet med Kristi vilje handler om begge deler. Forfatterens uttalte mål er å lede leseren til en hvile i at Guds vilje er til stede i alt – at den alltid er god, midt i alt vondt og vanskelig, at Hans vilje skjer i dette nå. Gjennom Guds Ord, egne og andres erfaringer ønsker Solberg å vise hvor rikt og trygt det er å bli overtatt av Herren og Hans vilje.

«En trosskatt, en bok som bør spises og drikkes. Boken gir tro, håp og lys i både gode og tunge dager.»
Matty van der Bij, kontekstuell terapeut og tidligere Living Waters leder, Nederland

«Stein Solberg skriver enkelt og forståelig. Det enkle og det dype går godt sammen. Jeg skulle ønske at ikke bare forkynnere og sjelesørgere, men enhver kristen tok seg tid med denne boken. Her er rikdommer å hente.»
Svein Granerud, teolog og leder av Normisjon Norge

Les utdrag av boka her.