Thomas Bjerkholt (f. 1946) er opprinnelig fra Arendal. Han var ferdig utdannet prest i 1971. I perioden 1974–1982 var han studentprest i Norges Kristelige Student- og Skolungdomslag. Siden 1982 har han vært pastor i Trondheim Frikirke.
Veirydder for Herren

Å forkynne er å bygge bro mellom Bibelens tekster og vår egen tid. Mye av Johannes’ forkynnelse er et kall til praktisk etterfølgelse i hverdagen. Til alle tider trenger vi tydelige og klare røster som taler sannheten inn i våre liv, den sannheten som trøster, den sannheten som svir. Johannes gir oss begge deler.

Boka inneholder samtaleopplegg for studiegrupper og er godkjent av Frikirkelig studieforbund og Norsk Kristelig Studieråd. Grupper og kurs som benytter boken kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.frikirkelig.no eller www.nkrs.no. Eller ta kontakt med: Frikirkelig studieforbund, tlf. 23 08 13 30, e-post fsf@frikirkelig.no. Norsk Kristelig Studieråd, tlf. 23 08 14 70, e-post post@nkrs.no.

Les noen sider i boka her.