Hvor er hjemme?

En oppvekst i en fremmed kultur byr på mange utfordringer. Hvor er hjemme? belyser en rekke sider ved det å ha flere hjemland.
Dette er en bok som vil skape gjenkjennelse hos alle som har vokst opp i flere kulturer. Den bør være obligatorisk lesning for foreldre som vurderer å flytte til en annen kultur for en tid, og for dem som arbeider med mennesker som har en slik bakgrunn.

«Med litt ekstra omtanke og god tilrettelegging, både fra foreldres og arbeidsgivers side, kan botid i utlandet som barn bli en viktig ressurs for livet. Personer som har fått en god flerkulturell oppvekst har ressurser på mange områder som verden trenger i dag – språkkunnskap, kulturkunnskap og fleksibilitet.» Heidi Westborg Steel, Norut-nytt

Revidert utgave. Første gang utgitt i 2003.

Les forordet <a data-cke-saved-href="_upl/hvor_er_hjemme_-_utdrag.pdf " href="_upl/hvor_er_hjemme_-_utdrag.pdf " self"="" class="link">her.