Jeg vet på hvem jeg tror
Boken går gjennom de sentrale punktene i den kristne tro, som forholdet mellom åpenbaringen og Bibelen, Bibelens inspirasjon og autoritet, om den treenige Gud, skapelse og syndefall, Jesus Kristus, veien til frelse, lov og evangelium, nådemidlene, misjonen og de siste ting.
Daglig brød

Dette er en klassiker av en andaktsbok med 366 andakter grunnfestet i Bibelen. Forfatteren er den kjente teologen Carl Fr. Wisløff (1908–2004).
Boken kom første gang i 1981 og er blitt høyt verdsatt av mange. Det samlede opplaget er omkring 30 000.

WISLØFFS ØNSKE FOR BOKEN: «Å ta imot Jesus Kristus som Herre, det er begynnelsen på kristenlivet. Da ligger vandringen foran deg, for da skal du få lov til å følge Jesus og leve med ham hver dag. Det er et spennende og rikt liv!»

Les utdrag av boka <a data-cke-saved-href="_upl/daglig_brod_-_utdrag.pdf " href="_upl/daglig_brod_-_utdrag.pdf " self"="" class="link">her.