Espen Ottosen ( født 1971) er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og redaktør for Utsyn og Yapa. Han er utdannet teolog ved Gimlekollen Mediesenter, Fjellhaug Misjonsskole og menighetsfakultetet. Han hr undervist i etikk både ved bib3elskolen og misjonsskolen på Fjellhaug. Som feltprest hadde han også etikkundervisning for vernepliktige. Fra 1997-2000 var han misjonær for Norsk Luthersk Misjonssamband i Peru.