Espen Ottosen ( født 1971) er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og redaktør for Utsyn og Yapa. Han er utdannet teolog ved Gimlekollen Mediesenter, Fjellhaug Misjonsskole og menighetsfakultetet. Han hr undervist i etikk både ved bib3elskolen og misjonsskolen på Fjellhaug. Som feltprest hadde han også etikkundervisning for vernepliktige. Fra 1997-2000 var han misjonær for Norsk Luthersk Misjonssamband i Peru.
Kristendom og politikk

I denne boken forklarer og debatterer fire kristne hvorfor de har havnet i fire ulike partier – i henholdsvis Senterpartiet (Johan Edvard Grimstad), Kristelig Folkeparti (Rolf Kjøde), Høyre (Janne Haaland Matlary) og Fremskrittspartiet (Torkil Åmland). Underveis kommenterer de hverandres påstander og argumenter.

Boken utgis av Luther Forlag