Anna Sæther er født i Surnadal på Nordmøre i 1948 og utdannet lærer. Hun reiste første gang ut til Taiwan i 1974, og er nå inne i sin 7. periode der.

Anna Sæther har vært engasjert i menighetsarbeid og evangeliseringsarbeid, studentarbeid, ungdomsarbeid i tilknytning til menighetene i LCROC (samarbeidskirka der, den som er vokst fram av misjonens arbeid).

I denne perioden fokuserer hun på sjelesorg og veiledning ved China Lutheran Seminary i Hsinchu. Denne jobben omfatter en god del, internatliv, smågrupper, misjonsgruppe, komiteer, møter og så videre. Og det viktigste: samtaler med studenter og stab.
Over en tekopp

Anna Sæther reiste som misjonær til Taiwan for Norsk Luthersk Misjonssamband i 1974. I denne boka forteller hun blant annet om fedredyrkingen som er en viktig del av folks liv, men som hindrer mange fra å bli kristne. Hvordan kan en ta vare på den taiwanske kulturen og samtidig holde fram den kristne tro? Hun beskriver også dramatiske dager med jordskjelv, og om hjelpearbeidet som fulgte. Hun drøfter utfordringer og gleder ved å være enslig misjonær og vitner om Guds kjærlighet som har vært en bærebjelke i tjenesten.

Boka vil ganske sikkert engasjere deg!
-----

Les et utdrag fra boka her