Kjell Aanensen (57 år) bor på Bryne. Han er gift med Magnhild. Aanensen er utdannet diakon og arbeider som daglig leder i Teleios Norge, en kristen kursvirksomhet. Han har mange års erfaring innen undervisning, forkynnelse, lederopplæring sjelesort og veiledning.