Donald Miller (31) er forfatter, taler og foredragsholder, og utga sin første bok Prayer Volkswager Maintenance i 2000.