Tormod Vågen var en av de mest betydelige misjonslederne i Norge i det 20. århundre. Han var generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband fra 1936 til sin død i 1970.