Egil Sjaastad (f 1949) er fra Skogn og er utdannet cand. theol. fra Menighetsfakultetet. Han har virket som misjonssekretær i NKSS og landsungdomssekretær i Misjonssambandet. Fra 1983 har han vært lærer på Fjellhaug skoler, i perioden 1986-1999 hadde han stillingen som rektor. Sjaastad har skrevet en rekke bøker og er redaktør i tidssknftet Fast Grunn.