Espen Utaker er redaktør for bladet Agenda 3:16. Han ble tildelt Fagpressens journalistpris i 2005.
Tro og vitenskap

Skribentene tar for seg problemstillinger som: Er mennesket skapt fikst ferdig eller har det utviklet seg over tid? Er det mulig å tro på Gud som skaper og samtidig tro på evolusjonsteorien? Har kirken gjennom historien begrenset eller fremmet vitenskapelig arbeid? Det har de siste årene vært strid mellom såkalte kreasjonister og evolusjonister. I denne boka er begge syn representert. Felles for alle som skriver, er undringen over skaperverkets storhet.

Bidragsytere i boka: Katarina Pajchel, Øystein Elgarøy, Truls Jacob Langvand, Jon Kvalbein, Oskar Skarsaune, Jostein Andreassen, Knut–Willy Sæther og Bjørn Are Davidsen.
-----

Les første kapittel i boka her.


Les artikkel og intervju i Agenda 3:16 <a data-cke-saved-href="_upl/tro_og_vitenskap_-_agenda_nr.9_2006.pdf " href="_upl/tro_og_vitenskap_-_agenda_nr.9_2006.pdf " self"="" class="link">her.