Trygve Bjerkrheim (1904-2001) var utdanna cand.theol. Han har skrive ei lang rekkje dikt og songar som vert mykje brukt.