Erling Rimehaug (f. 1947) er kommentarredaktør i Vårt Land. Han har skrevet flere bøker tidligere på andre forlag, blant annet Når Gud blir borte.
Tørsten gir lys

Han fikk en åpenbaring av at ingenting er bortkastet. Gud bruker alt til å føre oss fram på sin vei.
Denne forståelsen var det en kristen middelaldermystiker, Johannes av Korset, som formidlet. Han er en av de mange som beskriver kristenlivet som en reise, hvor vi stadig er i vekst og utvikling.
Hvorfor oppfattes det da som å ha kommet til en endestasjon når man blir kristen? spør Rimehaug. Med Johannes av Korset som følgesvenn beskriver han sitt livs reise. Han håper det kan hjelpe andre til å hvile i tillit til Gud der de befinner seg. Uten å henge fast i det som var. Men med åpenhet for at det går an å komme videre. Tørsten gir lys.
---

Peter Halldorf om boka:
"Med stor innsikt og gjennom dyrekjøpt erfaring beskriver Erling Rimehaug stadier sjelen må gjennomgå på sin vandring mot Gud – bort fra en ytre åndelighet til den dype foreningen med Den Andre. Denne boken skjenker åndelig veiledning i de store kirkefedrenes ånd."

Boken er godkjent av Frikirkelig studieforbund og Norsk Kristelig Studieråd. Grupper og kurs som benytter boken kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.frikirkelig.no eller www. nkrs.no.

Les første kapittel i boka her

 

 

TILBUDSBOK!

Ordinær pris kr 228,-

 

 

Jeg kan ikke hate

Den tilhører presten og motstandsmannen Olav Brennhovd, hans svigerfar. En av kirkens krigshelter som ettertiden snart har glemt, en person hans familie knapt kjenner. En mann som både reddet jøder og talte landssvikeres sak, og som kom ut av fangeleiren med lærdommen: Jeg kan ikke hate.

Boken er utgitt av Luther Forlag

TILBUDSBOK
Ordinær pris kr 349,-