Torleiv Ole Rognum (f.1948) er professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo og har i en årrekke vært engasjert i temaene bioteknologi og menneskeverd. Rognum har vært leder i Bioteknologinemnda og er nå nestleder. I 2007 fikk han – sammen med professor Ola Didrik Saugstad – Livsvernprisen for sitt engasjement for menneskeverd.