Turid Sylte (f. 19739) er utdannet journalist og cand.mag. med fagene historie, jus, økonomi og kristendom. Hun har jobbet som frilansjournalist og journalist i blant annet Vårt Land, Dagens Næringsliv og Agends 3:16.