Stefan Gustavsson er direktør for Credo Akademin i Stockholm og generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen.
Gjør som Gud - bli menneske

Kristen tro har ofte blitt oppfattet som både verdensfjern og livsfiendtlig. Et liv med Skaperen er blitt stilt som en motsats til et liv i skapelsen. Løsrevne bibelord har mange ganger forsterket dette inntrykket.

Stefan Gustavsson tar oss med på en jakt etter Bibelens grunntema, og her venter spennende oppdagelser: Verden er Guds verden, og frelsen er en opprettelse av den – ikke en befrielse fra den!

Gjør som Gud – bli menneske er et forsøk på å gi et helhetsbilde av hva det innebærer å være kristen – en slags moderne troslære. Det handler om åndelighet med et menneskelig ansikt.

Les første kapittel her

Kristen med god grunn

Forfatteren belyser noen av de viktigste argumentene for kristen tro, men tar også opp de klassiske innvendinger som spørsmålet om Gud og det onde, vitenskap og tro, Bibelens troverdighet og Jesu krav på å være enestående i historien. Boken gir en bibelsk grunn for apologetikk.

Boken er utgitt av Luther.

Skeptikerens guide til Jesus del 1

Apologet, foreleser og debattant Stefan Gustavsson foretar en reise gjennom populærkulturens mange teorier og myter om Jesus, helt tilbake til det første tilgjengelige kildematerialet. Informasjonen som kommer frem i evangeliene sammenlignes med historisk kildemateriale fra antikken. Svarene boken kommer med vil overraske deg!

Boken er utgitt av Luther.

Skeptikerens guide til Jesus del 2

Hans unike påstander om å være Guds sønn og den lovede Messias og senere de første kristnes påstander om å ha møtt ham levende etter hans død på korset, utgjør grunnlaget for all kristen tro.

I Skeptikerens guide til Jesus del 2 fortsetter vi den lett tilgjengelige, men samtidig dyptpløyende reisen gjennom historien for å finne ut hva vi egentlig kan vite om Jesus.

Les utdrag av boken her.

Boken er utgitt av Luther i samarbeid med Damaris Norge. 
Boken har samtaleopplegg og er godkjent av K-Stud. Se www.damaris.no/Skeptikerens-guide-til-Jesus for mer informasjon. 

Trenger troen forsvares?

Boken er en vekkerklokke som maner til apologetisk oppvåkning.
Bokens hoveddel består av en grundig gjennomgang av hva Det nye testamentet kan lære oss om apologetikk. Den avsluttes med en sterk oppfordring til å gjenoppta kampen for evangeliet i vår tids sterkt sekulariserte kultur.

Etterord Lars Dahle, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

Les utdrag av boken her.

STEFAN GUSTAVSSON er direktør for CredoAkademin i Stockholm, generalsekretær for SEA (Svenska Evangeliska Alliansen) og førstelektor ved NLA Mediehøyskolen Gimlekollen. Han er en velkjent foreleser og debattant både i og utenfor Sverige.