Sigmund Danielsen er utdannet i kristendom, diakoni og familieterapi og arbeider som sjelesørger og diakonikonsulent i Normisjon. I tillegg underviser han i kristen sjelesorg ved Diakonova og er leder for Fermate, ressurssenter for sjelesorg og veiledning.
Nærhet

Gjennom å drøfte sentrale livstema som gudsbilde og identitet, følelser og kommunikasjon, bearbeiding av sorg, skyld og skam, utbrenthet og hvile vil artikkelforfatterne vise: Ved å ta vare på seg selv kan en også ta bedre vare på andre. Boka inneholder også en artikkel om å være sjelesørger for andre.Nærhet er skrevet for enkeltpersoner og kristne fellesskap.

Boken inneholder også et samtaleopplegg for smågrupper og er godkjent av Frikirkelig studieforbund og Norsk Kristelig Studieråd. Grupper og kurs som benytter boken kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.frikirkelig.no eller www.nkrs.no. Eller ta kontakt med: Frikirkelig studieforbund, tlf. 23 08 13 30, e-post fsf@frikirkelig.no.
Norsk Kristelig Studieråd, tlf. 23 08 14 70, e-post post@nkrs.no.

Sigmund Danielsen er utdannet i kristendom, diakoni og familieterapi og arbeider som sjelesørger og diakonikonsulent i Normisjon. I tillegg underviser han i kristen sjelesorg ved Diakonova og er leder for Fermate, ressurssenter for sjelesorg og veiledning.
Artikkelforfatterne er: Anne Dahl, Johannes Selstø, Sverre Stoltenberg, Tormod Kleiven og Virve Tynnemark.