Paul Lawrence har studert akkadisk, hebraisk og Midtøstens arkeologi ved Universitetet i Liverpool (1978–82). Han tok doktorgraden i filosofi på sitt arbeid om assyriske generaler og deres forhold til kongen (1982–85). I 1984 arbeidet han på et utgravningsprosjekt ved bredden av Tigris i Nord-Irak, like nord for det gamle Ninive. Fra 1986 til 1999 arbeidet han sammen med det tyrkiske bibelselskapet for å kvalitetssikre en oversettelse av Det gamle testamentet til moderne tyrkisk (utgitt i 2001). Lawrence foretok en rekke reiser i både Tyrkia og nabolandene. Siden har han vært forskningsassistent for professor Kenneth Kitchen ved Universitetet i Liverpool. Arbeidet dreide seg om traktater, pakter og lover fra det gamle Midtøsten. Lawrence har også undervist på flere kurs om ’Arkeologi og Bibelen’ ved Universitetet i Liverpool (Department of Continuing Education).
Historisk bibelatlas

Med utgangspunkt i de nyeste historiske og arkeologiske oppdagelsene, følger bibelatlaset hendelsesløpet i både Det gamle og Det nye testamentet. Boken er gjennomillustrert med førsteklasses detaljerte kart, bilder og rekonstruksjonstegninger.

I en fortellende stil spenner Historisk bibelatlas over hele Bibelen, fra Abrahams reise til Kanaan og helt fram til apostelen Paulus og grunnleggelsen av de første menighetene. Gjennom hele boken finner leserne spesialartikler om emner som Bibelens land og folkeslag, klima og jordbruk i Kanaan, krigføring, befestninger og reiser i den romerske verden.

Atlaset er utarbeidet av bibelforskere ut fra grundige studier og med bistand fra tre framtredende fagrådgivere. Boka er en samproduksjon med Luther forlag.

Paul Lawrence har studert akkadisk, hebraisk og Midtøstens arkeologi ved Universitetet i Liverpool. Han tok doktorgraden i filosofi på sitt arbeid om assyriske generaler og deres forhold til kongen, og har arbeidet på et utgravningsprosjekt i Nord-Irak. Siden har han vært forskningsassistent for professor Kenneth Kitchen ved Universitetet i Liverpool og har undervist på flere kurs om ’Arkeologi og Bibelen’.

Se et oppslag fra boka her