Tidligere minister for Kristelig Folkeparti i Danmark.