Redse er utdannet teolog og er professor ved Fjellhaug Misjonshøgskole og ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. I forbindelse med mange års virke innen kateketisk utviklingsarbeid og teologisk undervisning i kirkelig sammenheng i Hongkong (1983-1993) og i Norge (1993- ) har han publisert flere bøker innen systematisk og praktisk teologi.
Mennesket i Guds verden
Vekten legges på en tradisjonell luthersk forståelse av den kristne tro, men andre kirkesamfunns syn er også presentert når disse avviker fra den lutherske forståelsen. Momenter fra andre religioner og livssyn trekkes inn for sammenligning og presisering av viktige likheter og forskjeller.

Boka dekker pensum i disiplinen kristen tro og livstolkning i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering i lærerutdanningen. Den har arbeidsoppgaver, litteraturliste og stikkordregister.