Lærer ved Danielsen videregående skole i Bergen.
Jordens største under

Boka er særlig beregnet på elever ved kristne videregående skoler, men kan leses med utbytte av alle som vil ha et overblikk over kirkens historie.
Boka har et tverrkirkelig perspektiv. Samtidig er reformasjonen og evangelisk vekkelses- og misjonshistorie viet spesiell plass.

Harald Bjørnøy er lærer ved Danielsen videregående skole i Bergen.