Jadearmbåndet

Elsa er født i Kina, og føler sterk tilhørighet til landet og folket som omgir henne. Men store omveltninger står for døren, og misjonærfamilien tvinges til å vende tilbake til hjemlandet.

Fortellingen om Elsa beveger seg fra Kina til California og tilbake til Kina igjen. Livet som venter henne i foreldrenes hjemland, utvikler seg til en gripende historie om tre kvinner som er bundet sammen av familiebånd, og som samtidig slites fra hverandre gjennom konflikter og forskjeller. Vil en reise tilbake til Kina og et for lengst tapt jadearmbånd føre dem sammen igjen?

Les utdrag av boka <a data-cke-saved-href="_upl/jadearmbaandet-_utdrag.pdf " href="_upl/jadearmbaandet-_utdrag.pdf " self"="" class="link">her.