Gud?

Disse spørsmålene stiller både moderne skeptikere og mange troende. I Gud? tar den kjente pastoren Timothy Keller opp hva alle kan slite med av tvil og vantro, motforestillinger og intellektuelle utfordringer i møte med gudstro og kristendom. Keller viser blant annet til litteratur og filosofi, fornuftsbaserte resonnementer og samtaler med moderne newyorkere.

• Troen på den kristne Gud er både sunn og rasjonell, hevder Keller.
• Til troende tilbyr han solid grunn å stå på når ny og gammel skepsis slår mot dem.
• Til skeptikere, ateister og agnostikere gir han en utfordrende argumentasjon for at Gud finnes og Jesus lever.

TILBUDSBOK
Ordinær pris kr 268,-

Les utdrag var boken