William Sirls har opplevd både store oppturer og dype nedturer i livet. I 2007 var han direktør i et større investeringsselskap, men ble fengslet for svindel og hvitvasking. Nå er livets lekse – med tro og nåde, tålmodighet og tilgivelse – tydelig til stede i hans forfatterskap. Forfatteren er å finne på WilliamSirls.com, Facebook og Twitter (@WilliamSirls).