Og Ordet ble fulani

«Lete etter de kjente ordene på et nytt språk. Finne dem, bruke dem. Forkaste dem. Lete etter nye ord. Sette navn på Jesus der han ikke er kjent. Bruke gamle ord i en ny sammenheng. Sprenge grensene i språket. Skape nye bilder. Fortelle nye sannheter. Sette ord på Ordet,» forteller Matre

Les utdrag av boka