Kjennetegn

Det må finnes kjennetegn på Guds nærvær i vår travle hverdag, tegn som vi kan kjenne igjen og som vi kan holde fast ved, tegn som kan lede oss på veien mot livets kall. Kjennetegn handler om å følge disse tegnene og la dem forme den avgjørende fortellingen om vårt liv på jorden.

Magnus Malm er forfatter av klassikere som Veivisere og Fotspor i glasstrappen, og han arbeider til daglig med retreater og veiledning. 

Boken er utgitt av Luther Forlag.

Veivisere

Hva er kjernen i kristent lederskap hvis vi skreller bort våre ytre roller og metoder? Er det mulig for ledere å komme løs fra følelsen av andres forventninger og egen utilstrekkelighet?

Hvordan kan grublingen over kall og identitet byttes ut med frimodig tjeneste? Finnes det en praktisk mulig vei som lar lederskapet bli en frukt av vårt åndelige liv i stedet for en utbrenning av vårt indre?

Magnus Malm arbeider med retreater og veiledning for kirkelige ansatte. De fleste av bøkene hans er utgitt på norsk. I denne klassikeren vever han sammen personlige erfaringer med eksempler fra kirkens lange historie av lederskap på godt og vondt. 

Boken utgis av Luther

 

Et hjerte større enn verden

Er det mulig for oss i dag å grave oss ned til den opprinnelige radikalitetens kilder, med den risikoen det innebærer for at våre egne tankesystem tetner til eller raser sammen?

Et bra sted å grave er Jesu bergpreken. Bare etter noen få spatak støter vi på spor som leder oss rett inn i vår tids kjernespørsmål: * individualismens gjeninntreden * kløften mellom fattige og rike * jakten på synlighet og bekreftelse * penger og andre idenitetsmarkører * stress og splintring * synet på vold og makt * åndelighetens marked * arbeid og forsørgelse * uroen for fremtiden * vår plass i jordens økosystem

Boken utgis av Luther