Paul Buchanan er engelsk professor. Som gutt laget han mye rart, f.eks. en selvgående svamp og en selvtømmende søppelbøtte. Flere ganger fikk han problemer pga. det han fant opp.